Startsidan

Medlemsföretag

Styrelse

På gång

Medlemskap

Finansiering

Dokument

 


Välkommen till Lugnviks Företagarförening

Lugnviks Företagarförening bildades 1996. Förening har till syfte att fungera som en sammanslutning av företagare och fastighetsägare inom Lugnviks handels- och industriområde.

De viktigaste intressena för föreningen är
  • att företräda medlemmar inför lokala myndigheter och grupperingar inom närings- och samhällslivet.
  • att verka för ökat samarbete mellan områdets företag.
  • att göra Lugnviks handels- och industriområde mer känt och attraktivt för medlemmar och deras kunder och anställda.
  • att vid allmänna sammankomster utbyta information om aktuella händelser som berör områdets företag.Uppdaterad 27/11 2014

Postadress:
Lugnviks Företagarförening
Box 5001
831 05 Östersund

Besöksadress: Nifsåsvägen 11

Tel 063 121890

E-post:
info@lugnviksforetagarna.se

Org.nr: 893202-9476

Postgiro: 603 18 61-5